لوگو دکتر مسعود صدرالدینی
Search
Close this search box.

بایگانی مری

بلع-دردناک
مری

علت بلع دردناک چیست؟

بلع دردناک علت درد در هنگام بلعیدن غذا چیست؟ آیا بلع دردناک درمانی هم دارد؟ کلمه “ادینوفاژی (Odynophagia)” یا بلع

مری

علائم و درمان واریس مری

واریس مری یک مشکل غیرعادی است که با بزرگ شدن رگ‌ها در لوله متصل کننده حلق به معده (مری) همراه است.