دربــاره دکتـــر

سخنرانیها:

– درمان هپاتیت Bو ,C1384 سمینار یک روزه هپاتیت مزمن

– سنگهای صفراوی, ۱۳۸۵, برنامه مدون بازآموزی هپاتیت, ۱۳۸۵

– برنامه مدون بازآموزی

– آموزش مدون بازآموزی پزشکان عمومی, ۱۳۸۵

– سرطانهای مجاری صفراوی و پانکراس, برنامه مدون بازآموزی متخصصین داخلی, ۱۳۸۶, ایران

– ازوفاژیت ناشی از ریفلاکس, برنامه مدون بازآموزی متخصصین داخلی, ۱۳۸۷, ایران

– کلستاز, برنامه مدون بازآموزی متخصصین داخلی, ۱۳۸۸, ایران

– برنامه مدون بازآموزی متخصصین داخلی, ۱۳۸۸, ایران

– سیروز،برنامه مدون بازآموزی متخصصین داخلی, ۱۳۸۹ 

کتاب ها:

– مسعود صدرالدینی، شهرام صدرالدینی, حمیدرضا کریمی; گوارش، نکات و سوالات برگزیده از منابع امتحانات پیش کارورزی و پذیرش دستیار,شابک: ,۹۶۴-۹۴۱۰۹-۱-۰نشر: پورسینا (۱۳۸۱)

– شهرام صدرالدینی ,مسعود صدرالدینی, حمیدرضا کریمی; روماتولوژی، نکات و سوالات برگزیده از منابع امتحانی پیش کارورزی و پذیرش دستیار,شابک: ;۹۶۴-۹۴۱۰۹-۰-۲ نشر: پورسینا (۱۳۸۱)

دکتر مسعود صدرالدینی

pngg

 

متخصص گوارش ( معده و روده ) و داخلی

فوق تخصص گوارش کبد و  آندوسکوپی

دارای بورد تخصصی و فوق تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فلوشیپ ERCP پیشرفته

– دارای سابقه آموزشی و پژوهشی در دانشگاه های علوم پزشکی

 عضو انجمن گوارش اروپا و امریکا

بهترین و دقیقترین آندوسکوپی فوقانی و کولونوسکوپی بدون درد

درمان هموروئید (بواسیر) و شقاق مقعد بدون جراحی و درد

تشخیص و درمان هپاتیت ، کبد چرب و  بیماریهای کبدی

تشخیص زود هنگام سرطانهای دستگاه گوارش معده و روده

درمان غیر جراحی سرطان مری و تنگی مری بدون جراحی

تشخیص و درمان درد معده

درمان چاقی با بالون معده

کنترل خونریزی های گوارشی با آندوسکوپی

بهترین اقدامات تشخیصی و درمان اسهال و یبوست

Education and qualifications:

– 1987-1994           MD degree from Tehran University of Medical Sciences (TUMS)

– 1997-2001           Resident in Internal Medicine, Tehran University of Medical Sciences (TUMS)

– 2002-2004         Clinical and Research fellow in Gastroenterology and Liver Diseases, Gastroenterology

                  Department, Shariati hospital, Tehran University of Medical Sciences (TUMS)

2005-2012           Assistant Professor, Urmia University of medical sciences

Honors, Distinctions, and Scientific Societies Membership:

Member of Iranian Association of Gastroenterology and Hepatology (IAGH)

 

TRAINING:

 1. Workshop of Evidence based medicine, Urmia, IRAN, May 2007
 2. Workshop of Multiple choices questions, Urmia, IRAN, April 2006
 3. Workshop of Excel, Urmia, IRAN, Jan 2009
 4. Workshop of Advanced Scientific writing, Urmia, IRAN, Jan 2009
 5. Workshop of ERCP, Tehran, IRAN, Oct 2003
 6. Workshop of Digital library, Urmia, IRAN, Oct 2008
 7. Workshop of Basic Scientific writing, Urmia, IRAN, Jan 2006
 8. Workshop on Advanced Research Methodology, Urmia University of Medical Sciences, March 2006
 9. Workshop on Teaching method, Urmia University of Medical Sciences, October 2009

Positions:

 

 1. – 1994-1996 Chief of Chanf clinic – Nikshahr
 2. Assistant professor of medicine, Gastroenterology department, Urmia University of Medical Sciences, 2004 up to 2012
 3. Member of scientific committee in second Iranian Congress of Gastroenterology and Hepatology (ICGH2), 2004
 4. Member of scientific committee in Third Iranian Congress of Gastroenterology and                                         Hepatology (ICGH3), 15-17, 2005
 5. Member of scientific committee in 7th Iranian Congress of Gastroenterology and Hepatology (ICGH5) Nov 27-30 2007

مقالات اینگلیسی:

 1. Abdolamir Allameh a,, Yousef Rasmi, Siavosh Nasseri-Moghaddam, Seyed Mohammad Tavangar,Roya Sharifi, Masoud Sadreddini, Immunohistochemical analysis of selected molecular markers in esophagus precancerous, adenocarcinoma and squamous cell carcinoma in Iranian subjects, Cancer Epidemiology, 33 (2009) 79–84
 2. Rasmi, M. Sadreddini, M. Jamali, T. Peirouvi and F. Khosravifar, Frequency of Cytotoxin Associated Gene A(+) Helicobacter pylori in Peptic Ulcer Disease: Difference Between Gastric and Duodenal Ulcer Disease J. Med. Sci., 2009
 3. Rasmi, M. Sadreddini, Z. Shahsavari, Prevalence of Helicobacter Pylori and cytotoxin-associated gen A in Iranian patients with non-erosive and erosive reflux disease, Indian J.medsci., Oct. 2009
 4. Rasmi, M. Sadreddini, T. Peirouvi M. Jamali, and F. Khosravifar, Frequency of ABO group in peptic disease in Iranian subjects, Pakistan J. of Biological sciences, 12 (13):991-993,2009
 5. Afshin Mohammadi, Masoud Sadreddini, Nariman Sepehrvand, Armin Pedram, Nasim Yarmohammadi, Nikol Mladkova, Mohammad Ghasemi-rad, Lack of Utility of Transabdominal Ultrasound in the Detection of Gastroesophageal Reflux Disease-Induced Esophagitis in Comparison With Endoscopy, Ultrasound Quarterly , Volume 27, Number 2, June 2011
 6. Yousef Rasmi, Kamal Mehraban, Masoud Sadreddini, Javad Zeynalzadeh, Lack of significant association between Helicobacter pylori infection and homocysteine levels in patients with cardiac syndrome X, Cardiology Journal, Vol. 19, No. 5, pp. 466–469, 2012
 7. Masoud Sadreddini, Y. Rasmi, Shahsavari,The effect of helicobacter Pylori infection on oxidative stress status in erosive reflux disease, Medical journal of Dr.D.Y.Patil University, Vol 6,Issue 1, 2013

مقالات فارسی:

 1. Toogeh Gh., Sadreddini M., Frequency of CD7 in AML, The Journal of Faculty of Medicine (Tehran University of Medical Sciences) 2001; 6: 48-52
 2. Mohamadi A, Mohamadifar. M, Sadreddini M, Behrozian R., Differentiation of benign from malignant induced ascites by measuring gallbladder wall thickness, 2009; 13(4): 229-232
 3. Sadreddini M, Rahimi E, Eishi A, Helicobacter Pylori as a Protective Factor for Esophageal Squamous Cell Carcinoma, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Vol 9, No 4
 4. Masoud Sadreddini,Yoosef Rasmi, ToorajMaleki, Frequency of ABO and Rh blood groups in gastroesophageal reflux disease, J Babol Univ Med Sci., 13(4); Jul 2011

 

     Abstracts:

         English:

 

 1. Rasmi, M. Sadreddini, T. Peirovi, M. Jamali, F.Khosravifar; FREQUENCY OF ABO BLOOD GROUP IN PEPTIC ULCER DISEASE IN IRANIAN SUBJECTS; Poster Abstracts – IFCC – EFCC – EUROMEDLAB 2009 – Innsbruck, 7-11 June 2009
 2. Rasmi Y., Sadreddini M., Shahsavari Z., Khadem-Ansari M.H., Salami S.; NON EROSIVE REFLUX DISEASE MASKS DIFFERENCES IN OXIDATIVE STRESS STATUS BETWEEN PATIENTS WITH AND WITHOUT HELICOBACTER PYLORI INFECTION; Poster Abstracts – IFCC – WorldLab Fortaleza 2008 – Fortaleza, 28 Sep-2 Oct 2008
 3. Rasmi Y., Sadreddini M., Shahsavari Z.; OXIDATIVE STRESS IN EROSIVE REFLUX DISEASE PATIENTS WITH AND WITHOUT HELICO-BACTER PYLORI INFECTION; Poster Abstracts – IFCC – WorldLab Fortaleza 2008 – Fortaleza, 28 Sep-2 Oct 2008
 4. Sadreddini M, Eishi A, Rahimi E; HELICOBACTER PYLORI AS A PROTECTIVE FACTOR FOR ESOPHAGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA; Annals of Oncology 20 (Supplement 7): vi29–vi114, 2009
 5. Y Rasmi, AA Allameh PhD, SM Tavangar MD, M Sadreddini MD; Expression of cyclooxygesase-2 and glutatione S-transferase-Pi in erosive esophagitis, Barret’s esophagus and esophageal cancer in Iranian subjects; Chin Med J 2007; 120 Supplement 2
 6. Y Rasmi, AA Allameh PhD, N Moghaddam MD, SM Tavangar MD, R. Sharify, F.Bairamijamal and M Sadreddini MD; Evaluation of selected molecular markers expression in esophagus precancerous, adenocarcinoma and squamous cell carcinoma; Poster abstracts-IFCC-FESCC-EUROMEDLAB 2007 –Amsterdam, 3-7 June 2007
 7. Sadreddini, Y. Rasmi, K. Mehraban; RELATION OF H.PYLORI INFECTION WITH CARDIAC SYNDROME X; UEGW 2011; Stockholm, Sweden

   Persian:

 1. یوسف رسمی ,مسعود صدرالدینی, مهدی جمالی ;توزیع گروههای خونی ABOدر بیماران مبتلا به اولسر پپتیک و ارتباط آن با میزان شیوع سویه بیماریزای (+) Cag A هلیکوباکتر پیلوری;هشتمین کنگره سراسری هماتولوژی وانکولوژی ایران 18-20 مهرماه 1387
 2. مسعود صدرالدینی,علی عیشی,عزت الئه رحیمی; بررسی اثر حفاظتی عفونت با هلیکوباکتر پیلوری بر سرطان سلولسنگفرشی مری; هشتمین کنگره سراسری هماتولوژی وانکولوژی ایران 18-20 مهرماه 1387
 3. Rasmi Y., Sadreddini M., Sina Raeisi, Shahsavari Z.; Association between infection with cytotoxin associated gene-A strains of Helicobacter Pylori and glutathione peroxidase levels in patients with erosive reflux disease; The second Iranian Congress of Microbiology 7-9 October 2008
 4. Rasmi Y., Sadreddini M., Shahsavari Z., Sina Raeisi; Helicobacter Pylori infection is not involved in the enzymatic antioxidant systems in non-erosive reflux disease; The second Iranian Congress of Microbiology 7-9 October 2008
 5. Masoud Sadreddini,Yoosef Rasmi, ToorajMaleki, Evaluation ofABO and Rh blood group in patients with gastro esophageal reflux disease and comparing with distribution of WestAzarbaijan blood groups in IRAN, GOVARESH Quarterly, Vol. 15, Supplement,Autumn 2010, No. 72-1