آدرس : قیطریه ( ایستگاه مترو قیطریه منطقه 1) ، بلوار اندرزگو، انتهای خیابان سلیمانی غربی (حکمت) نبش چهاراه اسدی ، خیابان کریمی پلاک 153 طبقه2 واحد5

تجریش-خیابان شریعتی خیابان موسیوند خیابان کریمی پلاک 153 طبقه 2 واحد 5

تلفن:  22683818-22683919–   09901414248

روز های شنبه ، دوشنبه، چهارشنبه  از ساعت 16 الی 20

نقطه A مترو قیطریه و نقطه B  مکان ما را نشان میدهد نمایش مطب درنقشه گوگل

map-gheytarieh

آدرس : منطقه 8 نارمک ، خیابان ثانی اول خیابان سمنگان ، پلاک 120

تلفن: 77839463  — 09901414248

روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی 20

نقطهA مترو فدک و نقطه B  مکان ما را نشان میدهد  نمایش مطب درنقشه گوگل

map-samangan