کبد چرب غیرالکلی NASH

کبد چرب غير الکلي با التهاب، تجمع چربي و بافت فيبروز در کبد شناخته مي شود که گاهی باعث دردهاي ناحيه راست و بالاي شکمي مي شود، اگر چه يافته هاي مشابه در افراد وابسته به مصرف الکل ديده مي شود، NASH در افراد بدون سابقه مصرف الکل و يا مصرف بسيار ناچيز ايجاد مي گردد. علت دقيق NASH ناشناخته است.

تجمع چربی درکبد

بيشتر افراد مبتلا بين سنين ۴۰-۶۰ سال مي­باشند، اگر چه اين اختلال مي­تواند در کودکان بالاي سن ۱۰ سال نيز اتفاق بيفتد. شيوع NASH در خانمها بيشتر از