چه عواملی موجب سوء جذب غذا می‌شوند؟

چه عواملی موجب سوء جذب غذا می‌شوند؟ 

سوء تغذیه از عدم جذب مواد مغذی توسط بدن انسان و روده ها به وجود می آید . معمولا در سندرم سوء تغذیه مواد مغذی درشت همانند پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها و چربی‌ها و ریز مغذی ها همانند ویتامین‌ها و مواد معدنی جذب نخواهد شد .

سوء جذب از دستگاه گوارش علل مختلفی دارد که عبارت است از: اختلال در دیواره روده ها، نقص در تولید آنزیم های گوارشی، رژیم غذایی نامناسب و اختلال در فلور روده (باکتری های مفید) می باشد.

بدون در نظر گرفتن وجود یا عدم