راه های سریع و موثر پاکسازی کبد

پاکسازی کبد

بیماری‌های کبدی ناشی از سموم و دارو، بیماری‌هایی هستند که در اثر مصرف داروهای تجویز شده توسط پزشک، داروهای بدون نسخه، ویتامین‌ها، هورمون‌ها، داروهای گیاهی، مواد مخدر (و روانگردان) و سموم موجود در محیط زیست برای کبد اتفاق می‌افتد.

تشخیص بیماری‌های کبدی ناشی از مصرف دارو اغلب کار مشکلی است. بیماری کبد ممکن است هیچ علائم مشخصی در بیمار نداشته باشد و یا علائم آن به صورت بسیار خفیف و مبهم باشد.

بیمار ممکن است چند داروی مختلف را به صورت همزمان مصرف کند یا در