درمان بیماری های اثنی عشر

بیماری های اثنی عشر

در اثنی­ عشر، غذا با آنزیم‌ها و مایع صفراوی مخلوط می‌شود تا به هضم غذا کمک شود. وقتی که بیمار از درد در ناحیه شکم پس از غذا خوردن شکایت دارد احتمالاً در اثنی‌عشر او مشکلی به وجود آمده است. سرطان اثنی ‌عشر نوعی بیماری است که در آن تومورهایی در روده اثنی‌عشر به عنوان اولین قسمت روده کوچک تشکیل می‌شوند.

آدنوکارسینوم (سرطان اثنی ‌عشر) به شکل پولیپ‌هایی ایجاد می‌شود که به مرور زمان به عوامل سرطانی تغییر می‌یابند. عواملی ایجاد کننده سرطان اثنی‌عشر