ریفلاکس اسید معده (ترش کردن )بیماری شایعی است

 GERD یا همان Gastroesophageal reflux disease ، ریفلاکس (ترش کردن) اسید معده به مری است که امروزه گریبانگیر شمار بالایی از مردم کشور ما نیز شده است، در حالی که بر خلاف بیماری های واگیردار و عفونی هیچ کس جز خودمان مقصر ابتلا به این بیماری نیستیم!

ریفلاکس اسید معده به مری

بیش از ۶۰ درصد افراد در تمام دنیا برای یک بار هم که شده نوعی از این بیماری را در طی ۱۲ ماه سال تجربه کرده اند. در این میان ۲۰ تا ۳۰ درصد از مردم دنیا با حملات هفتگی