هزینه فیبرواسکن

photo_2017-04-15_14-27-47

در ویرایش دوم کتاب “ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت جمهوری اسلامی ایران” در زمستان ۱۳۹۳، تعرفه انجام شده فیبرواسکن با کد ۴۰۱۷۴۰ مقدار ۱۵ کا تعیین شده است. یعنی تعرفه انجام فیبرواسکن در بخش خصوصی ۳۱۵ هزار تومان است.