تشخيص سيروز کبدي

با ديدن علایم زير به وجود بيماري سيروز کبدي مشکوک می شویم:

- بي اشتهائي ـ ضعف ـ بي حالي مفرط ولاغري

- بزرگي و برآمدگی شکم

آب آوردن شکم

آب آوردن شکم یا آسیت

- خونريزي غير عادي در پوست، لثه ها

- بزرگي طحال

- تورم پاها

گيجي، منگي، فراموشی- علایم عصبي و تغييرات خلقي

- خارش ـ زردي

- استفراغ خوني - مدفوع قيري شکل - کم خوني –کاهش پلاکت

- تغييرات در زمان قاعدگي و عادت ماهيانه

- درد شکم و درد کبدي

روش های تشخيص بيماري سيروز کبدي

- دقت در علایم باليني و نشانه هاي کلينيکي

- درآزمايشهای معمول کبدي و هماتولوژي که مهمترين آنها کاهش سطح آلبومين، پلاکت و گلبولهاي سفيد خون، افزايش زمان پروترومبين و افزايش آنزيم هاي کبدي و افزايش بيلي روبين مي باشد

- آزمايشهای خوني براي تعيين ميزان فيبروز کبدي در خون به نام فيبروتست

- بررسي هاي راديوگرافي مانند سونوگرافي ـ سي تي اسکن و ام آر آی

- فيبرو اسکن کبد که ميزان سفتي کبد را تعيين مي کند و با ميزان فيبروز کبدي رابطه مستقيم دارد

- بيوپسي کبدي و بررسي ميکروسکوپي بافت کبد

- آندوسکوپي فوقاني و رويت واريس هاي مري و معده

عوارض بيماري سيروز کبدي

- آسیت یا تجمع مایع در شکم

- خونریزی گوارشی از واریس های مری و معده

- آنسفالوپاتی کبدی

- خونروی غیر طبیعی از لثه ها یا زیر پوست و ...

- بزرگی طحال و کاهش گلبولهای خونی از جمله پلاکتها

- عفونت مایع آسیت

- نارسایی کلیوی یا سندرم هپاتورنال

- نارسایی تنفسی یا سندرم هپاتوپولمونری

- اسپاسم های عضلانی در اندام ها

- زردی – خارش – سوءجذب

- سرطان کبدبه این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است